Wojny tytanów na Warsaw Comic Con!

Dla wszystkich uczestników Warsaw Comic Con przygotowaliśmy cenną niespodziankę. Odbierz od nas zestawienie dóbr, które pomogą Ci w rozpoczęciu unikatowej przygody, w której bronisz przed Tytanami ostatniego ludzkiego królestwa!

 

 

Jak wykorzystać kod o wartości 100 złotych:

1. Zaloguj się na swoje konto w grze Titan Siege lub zarejestruj nowe na stronie titansiege.pl

2. Będąc w grze otwórz zakładkę Aktywność, a następnie przepisz tam kod, który otrzymałeś na adres email. 

3. Ciesz się nagrodami o wartości 100 złotych, którymi są:

  • 8 x rozszerzenie ekwipunku;
  • 10 x duży eliksir podwójnego doświadczenia;
  • 5 x eliksir kostuchy 8 godz;
  • 1 x czarci smok 7 dni;
  • 1 x napierśnik zakonu 7 dni.

REGULAMIN PROMOCJI – KOD NA PRZEDMIOTY W GRZE MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE GAME TITAN SIEGE [dalej: REGULAMIN] DOSTĘPNEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ POD ADRESEM: WWW.TITANSIEGE.PL [DALEJ: GRA]

I. Organizator promocji

1. Promocja kuponu na przedmioty w Grze (zwana dalej także Promocją) organizowana jest przez firmę Cenega Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, posiadającą NIP: 521-008-52-35, REGON: 012082833, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000498248

2. Cenega jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)) i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.

II. Warunki promocji

Uczestnikiem promocji może być każda osoba biorąca udział w Warsaw Comic Con odbywające się w Warszawie w dniach 24.11.2017 r. - 26.11.2017 r. [dalej CC], posiadająca bilet wstępu na CC, która w okresie trwania promocji ukończyła 18 lat albo osoba, która ukończyła 13 lat i uzyskała zgodę opiekuna ustawowego oraz zarejestruje się w Grze, na zasadach określonych w Umowie z użytkownikiem Gry dostępnej na Stronie internetowej Gry, pod adresem: www.titansiege.pl/umowa-z-uzytkownikiem

Każdy kod zamieszczony na bilecie wstępu na CC uprawnia do otrzymania zestawu przedmiotów o łącznej wartości 100 zł w Grze, po spełnieniu przez Uczestnika wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie.

W skład zestawu wchodzą:

a) 8 x rozszerzenie ekwipunku;

b) 10 x duży eliksir podwójnego doświadczenia;

c) 5 x eliksir kostuchy 8 godz;

d) 1 x czarci smok 7 dni;

e) 1 x napierśnik zakonu 7 dni;

1. Zarówno numer na bilecie wstępu na CC, jak i Kod, nie może być przedmiotem sprzedaży. Nie podlega on również wymianie na środki pieniężne.

2. Każdy numer biletu na CC oraz Kod jest niepowtarzalny i przeznaczony do jednorazowego wykorzystania.

3. Kod na otrzymanie przedmiotów w grze Titan Siege nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.

III. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników niniejszej promocji jest Cenega.

2. Podczas rejestracji w grze Uczestnik Promocji zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Cenega jego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji przez Cenega Umowy z użytkownikiem Gry, a tak. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne, przy czym brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Cenega może uniemożliwić otrzymanie kodu i skorzystanie z niego w grze Titan Siege. W przypadku podania nieprawidłowego adresu e-mail Uczestnik Promocji nie otrzyma Kodu.

3. Cenega przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji w celu przeprowadzenia niniejszej promocji, po wyrażeniu osobnej zgody przez Uczestnika CENEGA przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu przesłania Kodu oraz zawarcia z Uczestnikiem promocji Umowy z Użytkownikiem Gry, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na stronie www.titansiege.pl, również w celach marketingowych.

4. Cenega wskazuje, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

V. Postanowienia końcowe

1. Udział w Promocji oznacza akceptację warunków promocji określonych w niniejszym regulaminie.

2. Do otrzymania przedmiotów w Grze w ramach promocji przewidzianej niniejszym regulaminem stosuje się warunki Regulaminu korzystania z serwisu internetowego www.titansiege.pl/wgw zamieszczonego na stronie internetowej przedmiotowego serwisu pod adresami https://titansiege.pl/umowa-z-uzytkownikiem; https://titansiege.pl/zasady-gry.  

3. Cenega nie ponosi odpowiedzialności za Kody, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Uczestnikowi Promocji. W razie utraty lub uszkodzenia Kodu duplikat nie będzie wydawany.

4. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży kuponu posiadaczowi kuponu nie przysługują wobec Cenega żadne roszczenia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.titansiege.pl/wgw oraz w siedzibie Cenega S.A.

Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.